کاربرد فناوری های نرم افزار

 تری دی مکس در معماری دیجیتال

Autodesk 3Ds Max

تمامی دوره ها بصورت کاربردی و حرفه ای بصورت ???درصد تضمینی

مدرس:مهندس مهدی مقتدی نژاد

کارشناس ارشد معماری

ضرورت و هدف از برگزاری  :   بدون شک نرم افزار ?dsmax  یک نرم افزار کاملا حرفه ای در جهت ساخت مدل های سه بعدی ونیز طراحی داخلی و خارجی، متحرک سازی و تیزر های می باشد ،

فصل اول : آشنایی با محیط تری دی مکس

آشنایی با Viewport ها
کار با پانلهای فرمان
آشنایی با ابزارهای کنترلی
مدیریت فایلها
عملیات Hold و Fetch
تهیه پشتیبان از اطلاعات
ادغام و تعویض اجسام (Merge & Replace)
Import و Export فایلها در تری دی مکس

فصل دوم : نحوه تنظیم محیط کار و شیوه های نمایش صحنه

نحوه انتخاب یک Viewport
آشنایی با ابزارهای تغییر Viewport
دوران نمای داخل Viewport
پنهان نمودن اجسام (Hide)
منجمد کردن اجسام (Freeze)
استفاده از شبکه های شطرنجی راهنما
تغییر واحدهای اندازه گیری
کنترلهای Snap

فصل سوم : ساختن اجسام در تری دی مکس

مفاهیم اولیه برای رسم اجسام Primitives
نحوه رسم کره (Sphere)
نحوه رسم مکعب (Box)
رسم اجسام با استفاده از صفحه کلید
نحوه رسم استوانه (Cylinder)
روش ساخت Chamfer Box
نحوه رسم اشکال دو بعدی
نحوه رسم خط (Line)
نحوه رسم کمان (Arc)
نحوه رسم دایره (Circle)
استفده از متن (Text)

فصل چهارم : انتخاب اجسام و تبدیلات
روشهای انتخاب اجسام
روش انتخاب چند جسم
انتخاب بصورت گروهی
نحوه انتخاب معکوس
روش گروهبندی اجسام
آشنایی با سیستم های مختصات ?ds max
کار با دکمه های Axis Constraints
روش تغییر محل نقطه قطب
تغییر مرکز دوران
روش تغییر مقیاس
تراز کردن اجسام (Align)
ایجاد قرینه از اجسام (Mirror)
کار با آرایه ها
کار با لایه ها

فصل پنچم: اصلاح اجسام در تری دی مکس

مدل سازی با Convert to Edit Spline, Convret to Nurbs، Convert to Edit poly

فصل ششم: ویرایش اشیا با استفاده از Compound Objects

فصل هفتم: ویرایش اشیا با استفاده از Modifier List

فصل هشتم: اضافه کردن مبلمان به پروژه و تنظیمات مربوط به آن

فصل نهم:آشنایی با پلاگین های تری دی مکس و نحوه نصب آنها

فصل دهم: اجرای یک پروژه داخلی و خارجی با مدل سازی با مکس

فصل یازدهم: اجرای یک پروژه داخلی و خارجی با مدل سازی با مکس و وارد کردن فایل اتوکد و ویرایش آن

فصل دوازدهم: دوربین، نور پردازی،استفاده از مواد و نقوش، رندر گیری

نویسنده: