تمامی دوره ها بصورت کاربردی و حرفه ای بصورت ???درصد تضمینی

مدرس:مهندس مهدی مقتدی نژاد

کارشناس ارشد معماری

پست پروداکشن Post production فرآیند کامپوزیت حرفه ای صحنه ها، اعمال جلوه های ویژه، تنظیم حرفه ای رنگ و نور و خیلی کارهای دیگر است که همگی منجر به خلق یک صحنه ی فوق العاده زیبا و هنری میشود.
پست پروداکشن « Post production » چیست؟
برا? شما هم اتفاق افتاده که در زمان رندرگ?ر?با vray ?ا سا?ر موتورها? رندرگ?ر? تفاوت? اساس?ب?ن کارها? خود و د?گران را در ا?نترنت و جاها? د?گر مشاهده کن?د. با?د به حضورتان برسانم که هم?شه رندرگ?ر? پا?ان کار هر پروژه سه بعد? معمار? ن?ست و تقر?با تمام? معماران و سه بعد? کاران حرفه ا? رندرها? خود را برا? اص?ح به فتوشاپ ?ا سا?ر نرم افزارها? و?را?ش عکس م? برند.
برا? مثال ب?شتر معماران حرفه ا? در طرح ها? سه بعد? خود درخت را ه?چ وقت رندرگ?ر? نم? کنند و ا?ن کار هم بدل?ل زمان بر بودن درختان م? باشد به هم?ن دل?ل در پا?ان کار رندرگ?ر? طرح خود را به فتوشاپ برده تا در آنجا با طرح مورد نظر را به طرح اضافه م? کنند و د?گر ن?از? به چند ساعت رندرگرفتن ?ک درخت ن?ست و ?ا ا?نکه در بس?ار? طرح ها پرندگان? را در آسمان مشاهده م?کن?د و ا?ن برا? شما عج?ب است که چگونه سه بعد? ا?ن پرندگان را در طرح م?گنجاند که باز مثل مورد قبل ه?چ فا?ل سه بعد? از پرندگان را در طرح نم? آورند و در فتوشاپ از فا?ل ها? آماده استفاده م?کنند.

مهمترین بخش های این مجموعه :
اضول ترکیب بندی شیت بندی حرفه ای
ارائه تکنیک های حرفه ای و ساده در پست پروداکشن معماری طراحی نمای ساختمان ، طراحی داخلی و دکوراسیون ، محوطه سازی
لایه بندی و بخش بندی برای شیت بندی و پست پروداکشن صحیح هر پروزه
اصول نور و رنگ پست پروداکشن معماری ( کلاژ حرفه ای )
استفاده از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین بخش های فتوشاپ برای معماری
ساخت نور و سایه و مسیر تابش
متریال دادن به بخش های مختلف پروزه ها و استفاده از تکسچر و بافت
ارائه پرکاربردترین فیلتر ها و ترکیب ماسک ها و فیلترها در پروژه ها
استفاده از فایل های آماده در پروزه های معماری

ویژگی های دوره:

? – ایجاد حاله نور در طراحی داخلی شب و فضای بیرونی روز
? – ایجاد رندر المنت ( Render Elements ) – تمرکز برروی قسمتی از تصویر و محو کردن باقی فضا
? – اضافه کردن اشعه نورخورشید بر فضای داخلی ( ایجاد تابش نور بیرونی و تنظیم اندازه و مسیر )
? – پست پروداکشن طراحی نما ( تنظیم رنگ ، رفلکس نورها برروی پنجره و … )
? – ایجاد تیرگی و روشنی های خاص برای تاکید بر گوشه ای از تصویر
? – تکینک های تصفیه رنگ بررروی Lab Color – ایجاد تغییر رنگ همزمان در بعضی قسمت های انتخاب شده در طرح
? – اعمال تنظیمات خاص نورپردازی و تنظیم رنگ که برای هر پروژه طراحی داخلی و نما بکار گرفته می شود.
? – ایجاد و تغییرات کنتراست رنگ با ابزار Color Lookup ( مکمل فیلتر و ماسک در فتوشاپ)

نویسنده: