تمامی دوره ها بصورت کاربردی و حرفه ای بصورت ???درصد تضمینی

مدرس:مهندس مهدی مقتدی نژاد

کارشناس ارشد معماری

ضرورت و هدف از برگزاری كارگاه : هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت­سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون طراحی داخل آن، یا به طور کلی قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت. در واقع می‌توان از طراحی به روندی عملکردی، زیبایی‌شناختی و هدایت‌گر، برای رسیدن به‌ اهداف مورد نظر از جمله پویایی، افزایش بازده‌ کاری و یا بهتر کردن روش زندگی، یاد کرد.

سر فصل ها

?- معرفی عرصه ها در معماری داخلی محیط های مسکونی

?- شناخت تعادل

?- تناسب

?-ترسیم

?- تنوع

?-تاکید

?-وحدت و …

?- معرفی مواد و مصالح در طراحی داخلی

?-  مدیریت نور و رنگ در طراحی داخلی

??- آشنایی با روند طراحی، دیاگرام آزاد و …

??- شناخت سبک های طراحی و معماری اروپا، آمریکا و ایران

??- شناخت سبک ها و مدل های طراحی دکوراسیون

??- شناخت انواع دکورها و نحوه افزایش اثرگذاری آنها

??-آموزش تکنیک ها ترسیمی با نرم افزار تری دی مکس و وی ری و خروجی نهایی

نویسنده: